Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu? 2023

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu? 2023

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı gelir kriterleri ve diğer şartların sağlanması halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara aylık olarak devlet destekleri ödenmektedir. 2023 yılı itibariyle birçok ücrette yapılan artış sonrasında evde bakım parası gibi çeşitli sosyal yardımlarda da ücretler arttı. Bu kapsamda Ocak 2023’ten itibaren vatandaşlar belirlenen yeni zamlı oranlar üzerinden evde bakım maaşlarını alabilecekler.

2023 yılında memur v emekli maaş zam oranlarının belli olmasının ardından evde bakımı yardımı ödemelerinde de oranlar yeniden hesaplandı. Buna göre 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı, 2023 yılı itibariyle 4 bin 336 TL’ye çıkarıldı. Evde bakım maaşı her yıl aynı kriterler dikkate alınarak yeniden hesaplanıyor.

Evde Bakım Yardımı Nedir?

Evde bakım parası ya da evde bakım maaşı, evde bakım yardımı kısaca; her türlü gelirler toplamı esas alınarak, hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan ve bakıma muhtaç engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilmektedir.

Evde bakım parası almak için hane içinde bakıma muhtaç bir bireyin olması ve bu kapsamda belirlenen diğer tüm şartların sağlanması gerekmektedir. Sosyal devlet ilkesi kapsamında engelli vatandaşların bakımına yönelik verilen sosyal yardım kapsamında Türkiye genelinde çok sayıda vatandaş yararlanıyor. Yeni yılda da vatandaşlar belirlenen zamlı ücretler üzerinden evde bakım paralarını alabilecekler.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?
Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Evde Bakım Maaşı Kimler Alabilir?

Engelli, evde bakım maaşı alanlara müjde kapsamında 2023 yılı itibariye duyurulan yemi oranlar birçok kesimde olumlu karşılandı. Ocak 2023 itibariyle yeni zamlı oranlar üzerinden evde bakım parası almak isteyenlerin bazı kriterleri sağlamaları gerekmektedir. Türkiye’de bakıma muhtaç birey adına söz konusu ödemeler ilgili kişilerin hesaplarına düzenli olarak yapılmaktadır.

Ayrıca bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman tıklayınız.

Evde bakım maaşı, ağır engelli raporu olanlar, hastalığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını (tuvalet, banyo, beslenme, giyinme, temizlik vb.) tek başına karşılamayan tüm vatandaşlar bu kapsamda yer almaktadır. Destekten yararlanmak için ayrıca gelir durumu gibi diğer birçok koşul da dikkate alınmaktadır. Evde bakım maaşı alma şartlarını sağlayanlar aylık olarak söz konusu yardım paralarından yararlanabilmektedir.

Evde Bakım Parası Almak İçin Gerekli Şartlar Neler?

Evde bakım maaşı şartları arasında birçok kriter belirlenmiştir. Bu kriterler arasında engel oranından diğer şartlara kadar birçok koşul yer almaktadır. Buna göre evde bakımı parasından yararlanmak isteyenler için belirlenen tüm kriterlerin karşılanması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı almak için aranan şartlardan bazıları ise şöyledir:

  • Evde bakım parası için aranan temel şart gelir kriteri şartıdır.
  • İlgili sağlık kuruluşlarından belirli oranda engelli olduğuna dair sağlık raporuna sahip olmak.
  • Engellilerin hayatını başkasının yardımı olmadan tek başına idame ettirememesi.
  • Kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının 1 aylık net asgari ücretin 2/3’ünden daha az olması.

Evde bakım parası almak için gereken şartları sağlayan tüm vatandaşlar söz konusu destekten yararlanabilmektedir. Evde bakım maaşı kapsamında gelir durumu en önemli kriterler arasında yer almaktadır.

Evde Bakım Yardımı Almak İçin Engel Oranı Kaç Olmalı?

Evde bakım maaşı engel oranı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporuna göre tespit edilmektedir. Bireyin evde bakım parası alabilmek için mevcut uygulamaya göre belirli oranda bir engelinin bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda engel oranı en az %50 ve raporda ‘’ağır engelli’’ ibaresinin ‘’evet’’ olarak işaretlemiş olması gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?
Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engelli bireylerin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, anne ve babası ile bunların anne ve babası, torunları ve torunlarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin çocukları ile eşleri, eşinin anne ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri başta olmak üzere birçok kişi akraba olarak sayılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde bakım parası başvurusu ikamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla başvuruların yapılması mümkündür. Tüm şartların sağlanması ve belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve il müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından yapılacak inceleme sonrasında il müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılmaktadır. Talebin olumsuz olması değerlendirilmesi halinde engelliye ya da yasal temsilcisine il müdürlüğünce 30 gün içinde yazılı olarak bildirim yapılmaktadır.

Evde Bakım Parası Ne Zaman Yatıyor?

Evde bakım parası yatan iller her ayın 15’i ile 31’i arasında belli olmaktadır. e – Devlet üzerinden ‘’Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’’ ekranı üzerinden vatandaşların evde bakım paralarına ilişkin ödeme bilgilerini kontrol etmeleri de mümkündür. Tüm kriterleri taşıyan ve yardım alması onaylanan kişiler evde bakım maaşı ödemelerini ayın 15’i ile 31’i arasında alabilmektedir. Ödemelerin yapılacağı tarihler farklılık gösterebilir.

NTV evde bakım maaşı için tıklayınz.

Yorum yapın